Cine are dreptul de a presta servicii de salubrizare in municipiul Motru?

 

In prezent, DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A. este unic operator de servicii de salubrizare pe domeniul public al municipiului Motru.

Ce servicii de salubrizare sunt asigurate?

 

Salubrizarea reprezinta totalitatea operatiunilor si activitatilor necesare pentru pastrarea unui aspect salubru al localitatilor. Conform Contractului de delegare a gestiunii pentru unele servicii de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local al Municipiului Motru, DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A. presteaza urmatoarele activitati: a) precolectarea, colectarea si transportul deseurilor municipale, inclusiv ale deseurilor toxice periculoase din deseurile menajere, cu exceptia celor cu regim special; b) sortarea deseurilor municipale; c) depozitarea controlata a deseurilor municipale; d) maturatul, spalatul, stropirea si intretinerea cailor publice; e) curatarea si transportul zapezii de pe caile publice si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet; f) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public si predarea acestora unitatilor de ecarisaj; g) colectarea, transportul, depozitarea si valorificarea deseurilor voluminoase provenite de la populatie, institutii publice si agenti economici, neasimilabile celor menajere (mobilier, deseuri de echipamente electrice si electronice etc); h) colectarea, transportul si neutralizarea deseurilor animaliere provenite din gospodariile populatiei; i) colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activitati de constructii si demolari; j) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea.

Este obligatoriu sa inchei contract cu DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A.?

 

Potrivit Regulamentului privind desfasurarea activitatilor de salubrizare in municipiul MOTRU, reprezentand Anexa 13 la Contractul de delegare a gestiunii pentru activitatile serviciului de salubrizare, aprobat prin hotarare a Consiliului Local a Municipiului Motru, DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A. va incheia contracte de prestari servicii cu urmatoarele categorii de utilizatori: a) proprietari de gospodarii individuale sau reprezentanti ai acestora; b) asociatii de proprietari/locatari, prin reprezentantii acestora; c) operatori economici; d) institutii publice. Potrivit hotararii Consiliului Local al Municipiului Motru nr. ……………, art….. lit. …., cu modificarile ulterioare, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500-1.500 lei (persoane fizice) sau 1.000-2.500 lei (persoane juridice) „neincheierea contractelor pentru colectarea deseurilor, cu operatorii autorizati”. In prezent, DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A. RL este unicul operator autorizat sa presteze servicii din cadrul activitatii de salubrizare pe teritoriul municipiului Motru.

Cum trebuie sa procedez in cazul in care doresc scaderea unui numar de persoane de la plata gunoiului?

 

In cazul in care doreste scaderea uneia sau a mai multor persoane de la plata gunoiului, titularul de contract va inainta o cerere in acest sens adresata conducerii DIRECTIA PUBLICA MOTRU S.A. in care va specifica: numele si prenumele titularului de contract, adresa de ridicare a deseurilor, numarul de persoane pe care il doreste scazut, motivul pentru care doreste operarea acestei reduceri. Titularul contractului trebuie sa anexeze dovezi ale faptului ca persoanele scazute nu vor mai locui la respectiva adresa. Acestea pot fi fie declaratii ale vecinilor) care confirma faptul ca persoanele respective nu mai locuiesc la adresa specificata, fie bilete de avion (in cazul in care acestea pleaca in afara tarii), fie adeverinta de la noul loc de munca (in cazul in care acesta este situat in afara localitatii), adeverinta de la unitatea de invatamant (in cazul persoanelor care studiaza in afara localitatii), fie certificat de deces.