004

Skills: PHP, Worpress, Html

Date: September 2, 2045

Spații verzi

• întreţinerea şi repararea zonelor verzi,
• producţia de material dendro-floricol,
• întreţinerea ecosistemului parcurilor din municipiu

006

Skills: PHP, Worpress, Html

Date: August 28, 2045

Întreţinere, reparaţii curente şi reabilitare fond locativ, mobilier urban şi iluminat public

- întreţinerea şi repararea clădirilor administrative şi de producţie,
- întreţinerea şi repararea căilor de acces aferente zonelor verzi,
- întreţinerea şi repararea instalaţiilor tehnico-sanitare din parcuri,
- întreţinerea şi repararea mobilierului urban, a monumentelor şi fântânilor arteziene, a podurilor amplasate pe domeniul public din administrarea serviciului, semnalizare rutieră.

001

Date: August 26, 2045

Căi de acces la satele aparţinătoare

- întreţinerea căilor rutiere din municipiu prin asigurarea de balastări,
- întreţinerea şi repararea căilor de acces aferente zonelor verzi,
- curăţat şanţuri şi rigole,
- întreţinerea şi repararea căilor de acces aferente zonelor verzi,
- deszăpezirea căilor de acces aferente zonelor de spaţii verzi, monumentelor, etc.
- întreţinerea şi repararea căilor de acces aferente zonelor verzi,